Εικονοθήκη | Madalena
Get Adobe Flash player

Εικονοθήκη

Εικόνες που φτιάχνουν λέξεις

Μέσα από τις εικόνες μεταφέρονται οι εμπειρίες, τα βιώματα, οι ενέργειες, όλα συμπυκνωμένα.
Μια εικόνα παρακινεί, προτρέπει, ενεργοποιεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις αισθήσεις.
Ένα οπτικό ερέθισμα μπορεί να ξυπνήσει όσα υπάρχουν μέσα μας αλλά κοιμούνται.